LỘ TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Nhà trẻ

18 - 36 tháng tuổi

our-school-after

__section 2.1

 

  • Phương pháp giáo dục Montessori
  • Chương trình bộ não song ngữ
  • Chương trình Mầm non Việt Nam

Mẫu giáo

3 - 5 tuổi

our-school-after

__section 2.2
  • Chương trình Mầm non Việt Nam
  • Chương trình Mầm non Quốc tế Cambridge
  • Chương trình phát triển thể chất
  • Chương trình Giáo dục tính cách bằng Hành động tích cực
  • Chương trình Thể hiện Sáng tạo
  • Chương trình Tìm hiểu Thế giới
LD_Sec 3.1
LD_Sec 3.2
LD_Sec 4.1
LD_Sec 4.2
__section 4.3
__section 4.4
__section 4.5
__section 4.6
LD_Sec 3.2
LD_Sec 4.1
LD_Sec 4.2
__section 4.3
__section 4.3
__section 4.5
__section 4.6

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

Đối tác của Victoria là những đơn vị uy tín và luôn hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho phụ huynh và học sinh.

powerschool_logo
positiveaction_logo
british-council-logo
cdimf-logo
bus2school_logo
cambridge_logo
myimaths_logo
hudson-global-scholars-logo
siksvn-logo
fahasa_logo